Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ένας Οργανισμός του Δημοσίου που ως σκοπό του έχει την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε καμιά περίπτωση δεν δίνει τα προσωπικά στοιχεία των συνεργατών του για λόγους διαφημιστικούς, προεκλογικούς κ.λ.π..

Ένα μαζικό e-mail που παρέλαβαν πρόσφατα συνεργάτες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , απεστάλη εν αγνοία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προφανώς χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η ηθική, νομική και γενικότερα πολιτική ευθύνη για το e-mail αυτό, βαρύνει αποκλειστικά τον αποστολέα του.

Στις 11&12 Φεβρουαρίου 2017 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2016 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σε τρία (3) εξεταστικά κέντρα στο Νομό Αττικής, σε ένα (1) εξεταστικό κέντρο στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε ένα (1) εξεταστικό κέντρο στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνει, ότι παρατείνεται έως και τις 20/01/2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης όσων διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ως «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον αριθμό πρόσκλησης 2/2016 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύσης - Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση".

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους παρόχους κατάρτισης

 

Το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών για την ερχόμενη και για τις δυο πρώτες εβδομάδες του νέου έτους, θα δέχεται τις εξής ημέρες: Πέμπτη 29/12, Δευτέρα 2/1/2017 και Δευτέρα 9/1/2017.