Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

Προσέλευση κοινού: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας στην εξυπηρέτηση αυτή, σε όλες τις Δ/νσεις και τα τμήματα του Οργανισμού η είσοδος του κοινού θα γίνεται καθημερινά και ώρες 09:00 μέχρι 15:00

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2709000

 

Υπηρεσία

Θέμα

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Φαξ


Τηλεφωνικό κέντρο

 


καθημερινά

10:00 – 15:00

 

 

Πρωτόκολλο

Ισόγειο

Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων


καθημερινά

10:00 – 15:00

 

210 2709142

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Β40 2ος όροφος

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 
Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

καθημερινά 

10:00 – 13:00

 

 

 

 

 

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Β42 2ος όροφος

Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
EUROPASS

καθημερινά 

10:00 – 15:00

 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου Β11 2ος όροφος

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών

καθημερινά

10:00-13:00

 

 

 

 

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

Ισόγειο

Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

 

210 2709049

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

Β 12 2ος όροφος

 Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

καθημερινά

10:00 - 13:00


210 2709167

Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ισόγειο

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, προγραμματισμός συνάντησης με Στέλεχος

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

 

 

Τμήμα Οικονομικού

Β22 2Ος όροφος

Συναλλαγές με το Λογιστήριο

καθημερινά

10:00 - 15:00

 

210 2709089

Τμήμα Προμηθειών

Β25 2ος όροφος

 

καθημερινά

10:00 - 15:00 

 

210 2709124

Η ρύθμιση των ωρών εισόδου του κοινού έχει επικυρωθεί με Απόφαση της υπ’ αρ. 275/27.07.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.