Προσέλευση κοινού: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας στην εξυπηρέτηση αυτή, σε όλες τις Δ/νσεις και τα τμήματα του Οργανισμού η είσοδος του κοινού θα γίνεται ως εξής:

Δευτέρα: 09:00 - 12:00
Τετάρτη: 12:00 - 15:00
Πέμπτη: 09:00 - 12:00

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2709000

 

Υπηρεσία

Θέμα

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Τηλέφωνα

Φαξ


Τηλεφωνικό κέντρο

 


καθημερινά

10:00 – 15:00

210-2709000

 

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

   

Τηλέφωνο Γραφείου: 210 2709010

 

Μυωτέρη Δέσποινα: 210 2709021

210 2777432

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

   

Μπράχου Κωνσταντίνα: 210 2709005

210 2709193 

Γραμματεία Διοκητικού Συμβουλίου

   

Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα: 210 2709003

 

Πρωτόκολλο

Ισόγειο

Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων


καθημερινά

10:00 – 15:00

Ανυφαντάκη Αγγελική: 210 2709091

Μπράβου Κατερίνα: 210 2709073

210 2709142

Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων     Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Αθανασούλη Αγγελική: 210 2709149
 

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Β40 2ος όροφος

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας,
Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

καθημερινά

10:00 – 13:00

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709150

Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαευσταθίου Κων/νος: 210 2709141

 

Μητσάκου Ειρήνη: 210 2709189

Ζέζας Διονύσης: 210 2709128

Νάκας Αριστείδης: 210 2709164

Μελά Ευτυχία: 210 2709143

Μπάσδρα Βιβή: 210 2709138

Δασκαλάκης Θωμάς: 210 2709097

Μαυρή Δέσποινα: 210 2709008

 

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Β42 2ος όροφος

Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

καθημερινά

10:00 – 15:00

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709107

Προϊστάμενος Τμήματος
Παπαϊωάννου Σπύρος: 210 2709109

 

Τζανετέα Φρόσω: 210 2709111

Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 2709167

 

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

Β 12 2ος όροφος

Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

καθημερινά

10:00 - 13:00

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709160
Προϊστ/νος Τμήματος: Αντωνίου Αντώνης 2102709161

 

Καράμπελα Χριστίνα: 210 2709163

 
Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης     Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Κοσμέτου Μαρία: 210 2709055
 

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Β11 2ος όροφος

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών

καθημερινά

10:00-13:00

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709052

Προϊσταμένη Τμήματος
Δέδε Δήμητρα: 210 2709053

 

Αλμπέρτη Αικατερίνη: 210 2709009

Δέδε Ιωάννα: 210 2709054

Παπαϊωάννου Παρασκευή: 210 2709057

Αγγελή Χριστιάνα: 210 2709058

 

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

Ισόγειο

Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία

καθημερινά

10:00 - 13:00

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709037
Προϊστάμενος Τμήματος:
Μαλτέζος Νικόλαος 2102709038

 

Μιχαλακάκος Γεώργιος: 210 2709040

Γεωργοπούλου Ελένη: 210 2709039

Μακρής Αθανάσιος: 210 2709041

Καρκούλια Γιώτα: 210 2709044

Μπουλντή Βίκυ: 210 2709129

Παπαχριστόπουλος Παναγιώτης: 210 2709043

210 2709049

Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού    

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γαϊτάνης Δημήτρης: 210 2709174

Τηλέφωνο Διεύθυνσης: 210 2709173

 

Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ

Ισόγειο

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ:
Δουλάμη Σταυρούλα: 2102709184

 

Βλαχάκη Φωτεινή: 210 2709172 

Παυλάκης Λεωνίδας: 210 2709176

 
Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ (EUROPASS) Πληροφορίες και διευκρινίσεις, προγραμματισμός συνάντησης με Στέλεχος, EUROPASS

καθημερινά

10:00 - 13:00

Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ (EUROPASS):
Τετραδάκου Σταυρούλα: 210 2709180

 

 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

   

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Σταυροπούλου Μαρία: 210 2709103

 

Τμήμα Διοικητικού

   

Προϊστάμενος Τμήματος
Μπράβος Αντώνιος: 210 2709085

 

Κατσούλου Ανδριανή: 210 2709104

Γιαννοπούλου Μαρίνα: 210 2709101

210 2709099

Τμήμα Οικονομικού

Β22 2Ος όροφος

Συναλλαγές με το Λογιστήριο

καθημερινά

10:00 - 15:00

Τηλέφωνο Τμήματος: 210 2709080

Προϊσταμένη Τμήματος: 
Λουκά Έλενα: 210 2709082

 

Κουσούλης Παναγιώτης: 210 2709087

Μπαρμπούτα Μαρίνα: 210 2709083

210 2709089

Τμήμα Προμηθειών

Β25 2ος όροφος

 

καθημερινά

10:00 - 15:00

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709118
Προϊστάμενος Τμήματος:
Σφακιανάκης Γεώργιος: 210 2709121
 

 

Μπαρμπάκη Βάσω: 210 2709122

210 2709124

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Ανάπτυξης

   

Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Καρνεμίδου Αναστασία: 210 2709100

 
Τμήμα Ανάπτυξης & Προβολής Επικοινωνίας    

Προϊσταμένη Τμήματος
Μοίραλη Ελένη: 210 2709071

 

Ζαλούμη Ειρήνη: 210 2709093

 

Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας

   

Προϊστάμενος Τμήματος
Γλάρος Αντώνιος: 210 2709013

 

Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709020

Προϊστάμενος Τμήματος:
Δεσινιώτης Χρήστος: 210 2709024

 

Γαλάκος Μιχαήλ: 210 2709023

Γιαγτζόγλου Κοσμάς: 210 2709027

Καρράς Βασίλης: 210 2709025

 

Νομική Υπηρεσία

   

Ιθακήσιος Κωνσταντίνος: 210 2709011

Λιούπη Πελαγία : 210 2709066

Ζάκκας Βαλάντης: 210 270 9069

Παπασαράντη Ματίνα: 210 2709065

Λωρίτης Γιώργος: 210 2709068

Μπαφέρου Φωτεινή: 210 2709067