Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Δαγδιλέλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, ως Πρόεδρος
  2. Γιαννακοπούλου Ελένη του Ιωάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος (ΦΕΚ Διορισμού
  3. Σταμάτης Δημοσθένης του Ιωάννη, ως Τακτικό Μέλος
  4. Σαβελώνας Κωνσταντίνος του Νικολάου, ως Τακτικό Μέλος
  5. Κυριαζή Ανδριάννα του Διονυσίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Τακτικό Μέλος
  6. Παπαγεωργίου Γεώργιος του Χρήστου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως Τακτικό Μέλος
  7. Ντριβαλάς Οδυσσέας του Θεμιστοκλή, εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως Τακτικό Μέλος
  8. Κουρουτός Μιχαήλ του Σπυρίδωνος, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., ως Τακτικό Μέλος
  9. Παπαργύρης Ιωάννης του Στυλιανού, κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ως Τακτικό Μέλος