Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

Κατάλογος αναγνωρισμένων φορέων και ισχυόντων τίτλων ανά κράτος και φορέα

Αναφέρονται οι τίτλοι γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Α.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΕΣ/ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ

1.ΕCDL ΙΤΑΛΙΑ Αρ.Πιστ.IT-408532

2.ΕCDL ΣΛΟΒΑΚΙΑ Αρ.Πιστ. SKS-019123

3.ΕCDL ΙΤΑΛΙΑ Αρ.Πιστ.IT-610949

4.ΕCDL ΑΓΓΛΙΑ Αρ.Πιστ.UK-0001489923

5.ΕCDL ΣΕΡΒΙΑ Αρ.Πιστ.CS-008764

6.ΕCDL ΣΕΡΒΙΑ Αρ.Πιστ.CS-019123

7.ΕCDL ΙΤΑΛΙΑ Αρ.Πιστ.IT -204174

8.ΕCDL ΙΤΑΛΙΑ Αρ.Πιστ.IT -474637

9.ΕCDL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Αρ.Πιστ.RO 057313

10.ΕCDLΑΓΓΛΙΑ Αρ.Πιστ.BCS -105842319

11.ΕCDL ΑΓΓΛΙΑ Αρ.Πιστ.UK-0090093564