Σας ανακοινώνουμε ότι θεσπίστηκε το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10141/ΙΑ (ΦΕΚ Β’ 3056/18.11.2012).

Στο θεσμικό πλαίσιο ορίζεται το πλαίσιο της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης για τους αποφοίτους  Ι.Ε.Κ., και ειδικότερα, θέματα όπως: δικαίωμα συμμετοχής και  δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, έκδοση αποτελεσμάτων και απονομή Διπλώματος, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης , Βεβαίωσης Πιστοποίησης, εξέταστρα για τη συμμετοχή των υποψηφίων και πλήθος άλλων.

Η ισχύς της εν λόγω απόφασης αρχίζει την 1-1-2013.