Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διοργανώνει την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:

Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα
INSTALL: INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LLL IN GREECE

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οδός Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, κατά τις ώρες 9:30 π.μ. - 13:30 μ.μ..

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Συμμετοχής πατήστε εδώ.