Ακολούθησε η τελετή παράδοσης – παραλαβής ενώπιον όλων των εργαζομένων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού.

Αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Καλτσά για την προσφορά του, ο Δρ. Καρτσιώτης αναφέρθηκε συνοπτικά στο περίγραμμα του προγραμματισμού δράσης που θα καταθέσει στο νέο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, στο όραμα και στην ιδιαίτερη αποστολή του Οργανισμού, ώστε να συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας για την έξοδο από την κρίση και για την ανάκαμψη.

Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη, ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι καθοριστικός.»

«Οι ποικίλες δραστηριότητες του ΕΟΠΠΕΠ σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, έχουν τελικό στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την καθιέρωση πιστοποιημένων ποιοτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.»

«Επιπρόσθετα, μέσα από τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό παρέχουμε ένα κρίσιμο εργαλείο για το επαγγελματικό μέλλον των νέων σε σύνδεση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.»

«Η πιστοποίηση των προσόντων συνδυαζόμενη με την εφαρμογή των επαγγελματικών περιγραμμάτων, συμβάλλει στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών και στον εκσυγχρονισμό της χώρας και μπορεί να αναδειχθεί σε ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης.»

«Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα μεταξύ άλλων, ενισχύει την κινητικότητα, παρέχοντας στον Έλληνα εργαζόμενο τη δυνατότητα πληροφόρησης και επιλογών, με απολύτως ισότιμους όρους με αυτούς των συναδέλφων του των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 «Ήδη το νέο Δ.Σ., το οποίο ας σημειωθεί ότι όπως και ο Πρόεδρος είναι άμισθο, στην πρώτη του συνεδρίαση καθόρισε το πλαίσιο λειτουργίας που στηρίζεται στην εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της συλλογικότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.»

«Η σταδιακή απόλυτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η καθιέρωση παραμετροποιημένων και δομημένων διαδικασιών και η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, θωρακίζουν το πλαίσιο λειτουργίας μας και οδηγούν σε εξορθολογισμό των εργασιών, επιφέροντας οικονομίες κλίμακας για τον Οργανισμό.»

«Η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων σε όλες τις λειτουργίες και δράσεις μας, στοχεύουν στην πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση χωρίς περιορισμούς και στεγανά. Η ποιότητα στην καθημερινή πρακτική και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.»

«Με βάση τους σχεδιασμούς της πολιτείας για τον ΕΟΠΠΕΠ, θα αναδείξουμε τον Οργανισμό σε βασικό «εργαλείο ποιότητας» στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης. Με το νόμο 4115/2013 που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Οργανισμού και διευρύνονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές του. Μεταξύ των άλλων, επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του ΕΟΠΠΕΠ στην πιστοποίηση δομών κατάρτισης και εκπαίδευσης.»

«Η σύνθεση του Δ.Σ. με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, με εκπροσώπους από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας και από τους κοινωνικούς εταίρους, διασφαλίζει τη λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε.»

«Ευχαριστώ τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Καλτσά, για το σημαντικό έργο που προσέφερε. Παραμένει συνεργάτης πρώτης γραμμής. Ευχαριστώ το απερχόμενο Δ.Σ. για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Η παραμονή στο νέο Δ.Σ. μελών από το απερχόμενο Δ.Σ., εξασφαλίζει τη συνέχεια και την μεταφορά τεχνογνωσίας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους εργαζομένους του ΕΟΠΠΕΠ, στους οποίους, όπως επανειλημμένα δήλωσα, θα στηριχτούμε απολύτως, αξιοποιώντας τα υψηλά προσόντα και την εμπειρία τους.»

«Ευχαριστώ θερμά την πολιτική ηγεσία για την εξαιρετική τιμή και εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό μου. Με την καθοδήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Αρβανιτόπουλου, με τη συνεργασία των έμπειρων συναδέλφων του Δ.Σ. και των άξιων στελεχών του ΕΟΠΠΕΠ, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει πλήρως το πολυσύνθετο έργο του Οργανισμού.»

Ο απερχόμενος Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καλτσάς έκανε μία σύντομη αναφορά στο έργο που επιτελέστηκε κατά τα δύο τελευταία έτη από τον ΕΟΠΠΕΠ και τον προγενέστερο Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ). Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Τα επιτεύγματα του Οργανισμού δεν υπήρξαν προσωπική κατάκτηση, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΟΠΠ και του ΕΟΠΠΕΠ με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Αφήνω τη θέση αυτή ικανοποιημένος για το γεγονός
ότι παραδίδω έναν Οργανισμό ακμαίο και ισχυρό, με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής.»

Στην τελετή παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ κκ. Δέσποινα Μπακάλη, Ανδρέας Καλδής, και Αντώνιος Αντωνάκος.

 Τα μέλη του νέου ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ είναι:

 Πρόεδρος: Δρ. Θόδωρος Καρτσιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Μαθηματικός - Πλροφορικός

Μέλη:

Δέσποινα Μπακάλη, Επικοινωνιολόγος
Ανδρέας Καλδής, Εκπαιδευτικός
Ελένη Χηνοπούλου (εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού),
Ανδρέας Καρύδης (εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας),
Μιχαήλ Κουρουτός (εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.),
Ιωάννης Παπαργύρης (κοινός εκπρόσωπος των φορέων των εργοδοτών Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), και
Αντώνιος Αντωνάκος (εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).