Επιλογή των Εξεταστών Μηχανοδηγών, που θα επιτηρούν στις εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών, δυνάμει της με αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β΄)».

Για να κατεβάσετε την 1η απόφαση Δ.Σ πατήτε εδώ.

Για να κατεβάσετε την 2η απόφαση Δ.Σ πατήτε εδώ.