Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από 9/1/2017 έως και 11/1/2017  η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης  trainers.eoppep.gr  δεν θα λειτουργεί,  λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος.