Οργανόγραμμα:

Organogramma

Κατάλογος υπηρετούντων στον ΕΟΠΠΕΠ:

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021
 
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
Γιαννοπούλου Μαρίνα: 210 2709002
210 2709005
 
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021
 
Πρωτόκολλο
Πλώτα Σοφία: 210 2709091
Καρκούλια Γιώτα: 210 2709092
 
Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Δασκαλάκης Θωμάς: 210 2709149

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων
Προϊσταμένη Τμήματος:
Μπάσδρα Βιβή: 210 2709008

Αλμπέρτη Αικατερίνη: 210 2709051
Κουνιάκη Πανδώρα: 210 2709172
Μητσάκου Ειρήνη: 210 2709189
Χειμωνάκου Φανή: 210 2709053

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαϊωάννου Σπύρος: 210 2709109

Αθανασούλη Αγγελική: 210 2709106

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων
Προϊσταμένη Τμήματος:
Μπουλντή Δαυιδούλα: 210 2709164

Αντωνίου Αντώνης: 2102709161

Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Κοσμέτου Μαρία: 210 2709055

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Προϊσταμένη Τμήματος:
Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 2709064

Μπράβος Αντώνης: 210 2709056
Παπαϊωάννου Παρασκευή: 210 2709057
Χουρμούζη Αφροδίτη: 210 2709059
Σταυροπούλου Μαρία: 210 2709017

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών
Προϊστάμενος Τμήματος:
Μακρής Αθανάσιος: 2102709038

Γεωργοπούλου Ελένη: 210 2709039
Κατσούλου Ανδριανή: 210 2709042
Θάνου Αγγελική: 210 2709045
Καρατζογιάννη Δήμητρα: 210 2709043

Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Γαϊτάνης Δημήτρης: 210 2709174

Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ - Εθνικό Κέντρο Europass
Προϊσταμένη Τμήματος:
Δουλάμη Σταυρούλα: 2102709184

Παυλάκης Λεωνίδας: 210 2709176

Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ - Εθνικό Κέντρο Euroguidance
Προϊσταμένη Τμήματος:
Τετραδάκου Σταυρούλα: 210 2709180

Λουκά Έλενα: 210 2709181

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Ζέζας Διονύσιος: 210 2709101

Τμήμα Διοικητικού
Προϊστάμενος Τμήματος:
Μιχαλακάκος Γεώργιος: 210 2709103

Τμήμα Οικονομικού
Προϊστάμενος Τμήματος:
Κουσούλης Παναγιώτης: 210 2709087

Μπαρμπούτα Μαρίνα: 210 2709083

Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος Τμήματος:
Σταμίρης Παναγιώτης: 210 2709121

Παγουρτζή Μαρία: 210 2709122

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Γλάρος Αντώνιος: 210 2709100

Τμήμα Ανάπτυξης & Προβολής Επικοινωνίας
Προϊσταμένη Τμήματος:
Δέδε Δήμητρα: 210 2709013

Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας
Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαευσταθίου Κων/νος: 210 2709066

Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προϊστάμενος Τμήματος
Γιαγτζόγλου Κοσμάς: 210 2709027

Γαλάκος Μιχαήλ: 210 2709023
Καρράς Βασίλης: 210 2709025

Νομική Υπηρεσία
Ιθακήσιος Κωνσταντίνος: 210 2709011
Ζάκκας Βαλάντης: 210 270 9069
Παπασαράντη Ματίνα: 210 2709065
Λωρίτης Γιώργος: 210 2709068