Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:(ΦΕΚ ορισμού)

  1. Φρειδερίκη Βλαχαντώνη του Χαραλάμπους, Πρόεδρος
  2. Λυτρίβη Ιωάννα του Δημητρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
  3. Δήμος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Τακτικό Μέλος
  4. Μήνας Αθανάσιος του Γεωργίου, Τακτικό Μέλος
  5. Λογοθέτης Ιωάννης του Βασιλείου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτριά του τη Χαραλαμποπούλου Βασιλική του Διονυσίου
  6. Αγγελοπούλου Πηνελόπη του Αθανασίου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτριά της τη Λιάκου Σοφία του Ηρακλή
  7. Χριστόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, ως εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Φωτόπουλο Νικόλαο του Διονυσίου
  8. Παπαργύρης Ιωάννης του Στυλιανού, ως κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Γαβαλάκη Νικόλαο του Ιωάννη
  9. Παπαδαντωνάκης Ανδρέας- Χρήστος του Ιωάννη, ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνου Νικηφόρο του Ανδρέα