Η Βεβαίωση Επάρκειας στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης αποστέλλεται από το ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε παραλάβει ήδη τη Βεβαίωση Επάρκειας, ως προαναφέρεται, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς το παρόν μόνο μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ταχυμεταφορέα που παραλαμβάνει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).