Στο  κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» θα βρείτε τις απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ και την υποβολή, στη συνέχεια, της Αίτησής σας για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 1ης περιόδου 2021. Για το κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» πατήστε εδώ.

1. Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης ΠΑΔΑ

2. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής ΟΑΕΔ

3. Αναστασία Γκίκα, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4. Γεωργία Παπαευθυμίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Ιωάννα Λυτρίβη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Βούλη Τετραδάκου, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων Συ.Ε.Π.

7. Δρ. Δημήτρης Γαϊτάνης, Προϊσ. Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγ. Προσανατολισμού

8. Δημήτρης Αλεξάκης – Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

9. Professor Ronald G. Sultana, Director of Euro-Mediterranean Centre of Education Research

10. Στρογγυλή τράπεζα: Προκλήσεις και μέτρα υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ειδικών ομάδων στόχου: Ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας