Από τις 1 έως και τις 3 Μαρτίου 2019 έλαβε χώρα στην Ελευσίνα το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα "Βελτίωση του Παιδαγωγικού Κλίματος του Σχολείου".

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) είχε ως θεματικούς άξονες τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες, όπως αυτοί καλούνται να εφαρμοστούν από τις νέες δομές του Υπουργείου Παιδείας, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καθώς και σύμβουλοι των Κ.Ε.Σ.Υ.,  έδωσε έμφαση στον διεπιστημονικό - ολιστικό χαρακτήρα των νέων δομών.

Εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χαιρετισμό απηύθυνε ο κος Δημήτρης Γαϊτάνης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος ευχήθηκε καλή συνεργασία ανάμεσα στις νέες δομές, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ενημέρωσε συνοπτικά τους συμμετέχοντες για τις υπηρεσίες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις του οργανισμού στο τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στις 21/2/2019 στην ημερίδα του Διακρατικού έργου Interreg INNOVENTER (Innovative Vocational Social Entepreneurial Training), το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μειονεκτούντων ομάδων. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του οργανισμού σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, με έμφαση στην καλλιέργεια και αξιολόγηση κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.


Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε και φέτος ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην εκδήλωση «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2018» που διοργανώθηκε το Σαββάτο 13 και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για λεπτομέρειες δείτε εδώ.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
με τίτλο
«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων και Ενηλίκων»

Για συμβούλους σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού/ επιχειρηματικότητας  και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο των δράσεων του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, προσκαλεί τους συμβούλους σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού/επιχειρηματικότητας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων και Ενηλίκων», που διοργανώνεται

στην Αθήνα στις 7, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2017,
&
στη Θεσσαλονίκη στις 14, 15 & 16 Δεκεμβρίου 2017

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Πρόγραμμα του σεμιναρίου της Αθήνας πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Πρόγραμμα του σεμιναρίου της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.