Ενημερωτική εκδήλωση: Γνωρίστε το επάγγελμα του Ερευνητή 

Συνδιοργάνωση: ΕΟΠΠΕΠ & ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Παρασκευή 26/9/2014 Ώρα 18.30 – 20.00
Κτίριο 9 ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Νεαπόλεως και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, Αθήνα, Αγία Παρασκευή

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

Δύο μονοήμερα σεμινάρια για Συμβούλους οργανώθηκαν στην Κύπρο, σε Λευκωσία και Λεμεσό, με τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας – Κέντρο EUROGUIDANCE της Ελλάδας και του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κέντρου EUROGUIDANCE Κύπρου, της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, υπό την αιγίδα του Εθνικού Φορέα Δια Βίου Καθοδήγησης της Κύπρου και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, το οποίο υποστηρίζει τις δράσεις του δικτύου Euroguidance σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε, με την παρουσίαση της Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στην Ημερίδα του ΟΑΕΔ με θέμα: «Ο θεσμός της Μαθητείας ως μέσο επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων» που έλαβε χώρα στις 14 Φεβρουαρίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1886&Itemid=945&lang=el

Για την παρουσίαση της Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, πατήστε εδώ