Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων: Euroguidance, Europass και NCP/ EQF διοργανώνουν ενημερωτική δράση με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την ανίχνευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων»

Για περσσότερα διαβάστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα».

Για περισσότερα διαβάστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συμμετείχε και φέτος στις «Ημέρες Καριέρας» στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2016 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ενημερώνοντας το κοινό για τις δράσεις του στη μεγαλύτερη συνάντηση νέων, εργαζομένων και στελεχών, με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς φορείς που γίνεται στην Ελλάδα.

Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργάνωσε την Τετάρτη, 21/09/2016, στα γραφεία του τεχνική συνάντηση εργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην οποία συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο υλοποίησης  του έργου που αναπτύσσει ο Οργανισμός ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού  Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – EQAVET.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.