Τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Γκρόνινγκεν (Ολλανδία) η 1η ετήσια συνάντηση της ολομέλειας των δικτύων Europass.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνάντησης.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στη συνδιάσκεψη με θέμα «Ποιότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Μαθησιακή Δραστηριότητα Ομοτίμων σχετικά με την επαγγελματοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στην Τιμισοάρα Ρουμανίας, στις 10-11 Απριλίου 2013. 

Για την Έκθεση, πατήστε εδώ.

Για την Παρουσίαση, πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.