Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για Φροντιστήρια

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση τροποποίησης.