Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ως το Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, στο πλαίσιο ετήσιων προγραμμάτων δράσης, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιεί δράσεις που αφορούν: 

 • Σεμινάρια / επιμορφώσεις, συναντήσεις και συνέδρια για στελέχη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 • Κοινές δράσεις με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα σε εθνικό επίπεδο και την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για την πληροφόρηση μαθητών, νέων και του ευρύτερου κοινού σε θέματα κινητικότητας για λόγους εκπαίδευσης και απασχόλησης στην Ε.Ε. 
 • Εκπόνηση επιστημονικού υλικού – Εκδόσεις. 
 • Ανάπτυξη και ανανέωση ηλεκτρονικών εργαλείων. 
 • Συναντήσεις - Επισκέψεις Εργασίας μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 
 • Δράσεις δημοσιότητας (Συμμετοχή σε εκθέσεις, Έντυπο υλικό προώθησης των δράσεων του Δικτύου).

«Studying and Working in Greece»: Το εγχειρίδιο αυτό είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες για την Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες για την εκπαίδευση και εργασία στη χώρα μας.

{slide=Α. Επιμορφωτικές δράσεις για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας}

Ο ΕΟΠΠΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Euroguidance και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υλοποιεί ποικίλες δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,  διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει το στελεχιακό δυναμικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, προς όφελος των πολιτών κάθε ηλικίας. Κατά τα έτη 2011 - 2014, έχουν υλοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ:

 • 27 Επιμορφωτικά περιφερειακά σεμινάρια με 1750 ωφελούμενους μέχρι σήμερα επαγγελματίες Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, ως εξής:
 1. 20 περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο «Ευαισθητοποίηση στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής» (2011, ΕΚΕΠ) για στελέχη που προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, διάρκειας 30 ωρών (θεωρία, πρακτική άσκηση και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), 600 συμμετέχοντες.
 2. 2 περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο Συμβουλευτική Κινητικότητας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβούλων Σταδιοδρομίας» (ΕΟΠΠΕΠ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 2012) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διάρκειας 6 ωρών, 300 συμμετέχοντες.
 3. Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας: το πρόγραμμα e-guide+», Νοέμβριος 2012 Αθήνα, 105 συμμετέχοντες.
 4. 2 περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας» (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 2013/ΕΟΠΠΕΠ – ΚΕΑΕΣ ΕΚΠΑ (Επιστημονική Υπεύθυνη Δέσποινα Σιδηροπούλου – Δημακάκου, Καθηγήτρια Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διάρκειας 30 ωρών, 450 συμμετέχοντες.
 5. Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο Δωσ’ μου το χέρι σου… Διαδραστικές Τεχνικές βασισμένες στη θεωρία του Moreno, την Υπαρξιακή Φιλοσοφία και την Συναλλακτική Ανάλυση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ΕΟΠΠΕΠ Αθήνα, 2014) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διάρκειας 6 ωρών, 120 συμμετέχοντες. 
 6. Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο «Από συμβούλους για συμβούλους …..από συμβουλευόμενους για συμβουλευόμενους - Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομηλίκων - ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ΕΟΠΠΕΠ, Αθήνα, 2014) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διάρκειας 6 ωρών, 160 συμμετέχοντες.

 {slide= Β. Δράσεις για την βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών ΣΥΕΠ}

Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Δειτε εδώ.

Εκπόνηση – Πιστοποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού (το οποίο περιλαμβάνει και Πλαίσιο Προγράμματος Κατάρτισης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού), ως βάση για την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ των στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ανάπτυξη Φόρουμ Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας «ΙΡΙΔΑ» για τη διευκόλυνση συνεργασίας και συντονισμού των Φορέων και των Συμβούλων Επαγγελματικού  προσανατολισμού. Δειτε εδώ.

 

{slide= Γ. Μελέτες, επιστημονικό υλικό και ενημερωτικές δράσεις ΣΥΕΠ}

Ο ΕΟΠΠΕΠ - Εθνικό Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας παράγει συστηματικά ενημερωτικό υλικό, μελέτες για την αγορά εργασίας και υλικό αυτοβοήθειας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών κάθε ηλικίας για τη δια βίου ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Oi εκδόσεις του ΕΟΠΠΕΠ διανέμονται δωρεάν σε ωφελούμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και το ευρύ κοινό, ενώ διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στις διαδικτυακές πύλες http://www.eoppep.gr/teens/ και http://e-stadiodromia.eoppep.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.grΚατά τα έτη 2011 – 2014 εκπονήθηκαν οι κάτωθι 10 μελέτες - εγχειρίδια για θέματα σταδιοδρομίας, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και εκδόθηκαν συνολικά σε περίπου 8.000 αντίτυπα τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν σε ωφελούμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και το ευρύ κοινό.

 1. Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα – Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση, 2011.
 2. Εκπαιδευτικό υλικό των 20 περιφερειακών Σεμιναρίων Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής για στελέχη ΣΥΕΠ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, ΕΚΕΠ, 2011.
 3. Μελέτη για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες, 2012.
 4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης - Πολιτική και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων, 2012.
 5. Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Κινητικότητας : Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό για Συμβούλους Σταδιοδρομίας., 2012.
 6. Οδηγός Κινητικότητας - Εγχειρίδιο για μαθητές, φοιτητές, νέους και κάθε ενδιαφερόμενο, 2012.
 7. Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες, Μελέτη ΕΟΠΠΕΠ 2013.
 8. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό Πλαίσιο, 2013. 
 9. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 2013.
 10. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για μαθητές, νέους και ενήλικες, 2013.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει ή συμμετέχει σε ετήσια βάση σε εκδηλώσεις ενημέρωσης,  πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

- Δράσεις Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας