Οι υποψήφιοι στην Περιφέρεια Αττικής της Ειδικότητας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» εξετάζονται στο:

Θεωρητικό Μέρος στο ΔΙΕΚ Ν. ΙΩΝΙΑΣ στη Διεύθυνση: Δεμιρδεσίου 126- Νέα Ιωνία και στο

Πρακτικό Μέρος στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. ) στη Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, Τ.Κ. 176 75 Καλλιθέα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 9595880 - 210 9595846 - 210 9531 818 - 210 9531 819