Θα ήθελα να μάθω αν έχω αδειοδοτηθεί.

Επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα μας, την Θεματική ενότητα: Ιδιωτικοί φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης → Αναζήτηση φορέων ή την ενότητα Ψάχνω για → Φορείς Διά Βίου Μάθησης
1. Πατάτε την πρώτη επιλογή από το μενού που σας ανοίγει: Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2
2. Επιλέγετε τον τύπο φορέα για τον οποίο ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε, π.χ. Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών κλπ.
3. Πληκτρολογείτε την επωνυμία του φορέα που σας ενδιαφέρει και πατήστε Αναζήτηση.

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  I.E.K.

 

Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

Μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτική σχετική πληροφόρηση στη θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Στις σχετικές υποενότητες όλες οι πληροφορίες αναγράφονται αναλυτικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει ισχύ από το τρέχον έτος. Οι συχνές ερωτήσεις επίσης απαντούν σε πλήθος ερωτημάτων και προσφέρουν χρήσιμη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης.

Για κάθε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων στο τηλ. 210 2709150.

Πότε θα γίνουν οι επόμενες εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ -> Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη για τις εξετάσεις Πιστοποίησης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr, στη θεματική ενότητα για τις Ανακοινώσεις καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ, με οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της απαιτούμενης αίτησης. 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώνεστε τακτικά μέσω της ιστοσελίδας μας. Για την άμεση και συστηματική ενημέρωσή σας, ο διαδικτυακός τόπος του οργανισμού διαθέτει και υπηρεσία RSS feed (Βλ. ερώτηση: Πώς μπορώ να ωφεληθώ από την τροφοδοσία RSS που παρέχεται στο δικτυακό τόπο του φορέα, ώστε να λαμβάνω άμεσα όλες τις ανακοινώσεις που με ενδιαφέρουν;)

Συμμετείχα στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ. Πώς μπορώ να δω τα αποτελέσματα;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ -> Αναζήτηση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Για την πιο πρόσφατη περίοδο: Τα αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της πιο πρόσφατης περιόδου είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας για όλους τους συμμετέχοντες, όλων των ειδικοτήτων, πλην της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Για την πρόσβαση στο σύστημα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληκτρολογήσουν:

Α. τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζομένου (Α.Μ.Κ.) - αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ),
Β. τους 3 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, και
Γ. τους 2 αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος, όπως ακριβώς είχαν αναγραφεί στην αίτηση συμμετοχής.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στην πρόσβαση λειτουργεί η γραμμή υποστήριξης κοινού (HelpDesk) 210-2709150. Σε καμία περίπτωση, αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Οι επιτυχόντες και στα δύο μέρη (Θεωρητικό και Πρακτικό) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Σχετικές οδηγίες και έντυπο αίτησης, μπορούν να αναζητήσουν οι επιτυχόντες στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω της διαδρομής: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Βεβαίωση Πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες και για τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr.

Για παλαιότερα έτη: Για τα αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που αφορούν σε παλαιότερες εξεταστικές περιόδους (πλην της τρέχουσας), μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210 2709156, ή στη γραμμή υποστήριξης κοινού (HelpDesk) του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων στο 210-2709150.

Πώς μπορώ να πάρω τη Βεβαίωση Πιστοποίησης;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Βεβαίωση Πιστοποίησης

Οδηγίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης καθώς και το έντυπο της Αίτησης, το οποίο απαιτείται να συμπληρώσετε για την έκδοση της Βεβαίωσης, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr, μέσω της διαδρομής: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Βεβαίωση Πιστοποίησης. Την αίτησή σας τη λαμβάνουμε με ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στο 210-2709142.

Οι αιτήσεις για Βεβαιώσεις Πιστοποίησης εισέρχονται στο φορέα από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Οργανισμού, πρωτοκολλούνται και στη συνέχεια μεταβιβάζονται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων για να απαντηθούν και να εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση με σειρά προτεραιότητας ανά αίτηση.

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης αποστέλλονται με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει αποστολή με courier, η διαδικασία είναι η ίδια αλλά με δική σας χρέωση.

Πώς μπορώ να πάρω το Δίπλωμα Πιστοποίησης;.

Για να ενημερωθείτε για την παραλαβή του διπλώματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210-2709189 και 210-2709190.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Βεβαίωση ή το Δίπλωμα στο εξωτερικό;

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγούνται στους δικαιούχους, βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση της Χάγης - apostille) όταν χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης. Η Σφραγίδα της Χάγης είναι εκτός αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ινστούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) στα τηλ 2131311644, 2131311649.
Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Θα ήθελα να ενημερωθώ για την ύλη των εξετάσεων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Κανονισμοί Πιστοποίησης Ειδικοτήτων ΙΕΚ

Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας. Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων που υπάρχουν στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα.

Τον Κανονισμό Πιστοποίησης κάθε ειδικότητας μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ΕΠ www.eoppep.gr, μέσω της διαδρομής: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. →Κανονισμοί Πιστοποίησης Ειδικοτήτων ΙΕΚ. Επιλέγετε την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει για να βρείτε τις ερωτήσεις.

Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης της εξεταζόμενης ειδικότητας.

{sliderΕίναι δυνατή η αναβαθμολόγηση του γραπτού μου;|closed}

Το θεσμικό πλαίσιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν προβλέπει επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή διαδικασία ένστασης. Μπορείτε βέβαια να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα, αλλά η βαθμολογία που έχει ανακοινωθεί είναι η τελική και δεν αλλάζει.

Στο θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης υπάρχει πρόβλεψη, ώστε σε περίπτωση που γραπτό δοκίμιο παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες, να προωθείται αυτομάτως για αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί ανακοίνωση στο δικτυακό μας τόπο για 'επίδειξη γραπτού', που αφορά μόνο στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να δείτε το γραπτό σας στις ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται.

Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την πρακτική άσκηση σε Ι.Ε.Κ.

Η αρμόδια υπηρεσία για την πρακτική άσκηση είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Tα τηλέφωνα επικοινωνίας που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. είναι τα 210-2599441 & 210-2599465. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες μέσω του διαδικτυακού τόπου www.inedivim.gr

Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων  Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α΄101) καθώς και της υπ΄αρ. 552/88 (ΦΕΚ 4/Β/7.1.2013) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Εκπαίδευση και Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» βάσει των οποίων ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την οριστικοποίηση της παραπάνω διαδικασίας ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα προβεί στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως Επιτηρητής, Βαθμολογητής, Αναβαθμολογητής και Αξιολογητής Πρακτικού Μέρους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. -> Ανακοινώσεις

Επιτηρητές, Αξιολογητές προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» και Αξιολογητές πρακτικού μέρους, Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές ορίζονται από τους ενταγμένους στο μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών – Επιθεωρητών -Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (10141/ΙΑ ΚΥΑ «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ» (ΦΕΚ 3056, τ. Β/18.11.2012).

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσιεύει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου του, στο διαδικτυακό του τόπο www.eoppep.gr.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με  Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια;

Πατήστε εδώ για να δείτε τα βήματα και τη διαδικασία. 

Πώς μπορώ να ανανεώσω την πιστοποίησή μου ως εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης;

Η διαδικασία ανανέωσης της ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές θα αποστέλλεται σχετική ενημερωτική επιστολή πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Πώς ανανεώνεται η ισχύς της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας;

Η διαδικασία ανανέωσης της ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές θα αποστέλλεται σχετική ενημερωτική επιστολή πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πώς μπορώ να πιστοποιηθώ ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> Πιστοποίηση Προσόντων -> Σχήματα πιστοποίησης προσόντων -> Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 το οποίο αντιστοιχεί στη Βεβαίωση Επάρκειας χορηγούμενη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας», θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Η φοίτηση διαρκεί ένα (1) εξάμηνο και ο προαπαιτούμενος τίτλος σπουδών εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι το απολυτήριο Γυμνασίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής του στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε Ι.Ε.Κ., ο απόφοιτος λαμβάνει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Στη συνέχεια, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος – απόφοιτος Ι.Ε.Κ. να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, συμμετέχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται για όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.. Αφού ο απόφοιτος Ι.Ε.Κ. συμμετάσχει στη θεσμοθετημένη διαδικασία πιστοποίησης και επιτύχει στο Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αιτείται και λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, προαπαιτούμενο για την έκδοση της εν λόγω άδειας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κατά τόπους δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τις ειδικότητες και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, www.gsae.edu.gr ή στα τηλέφωνα 213.13.11.586 και 213.13.11.645.

Για τη διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και να αναζητήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες στη θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr. Επίσης, θα βρείτε τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ειδικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας, ανάλυση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τη διαδικασία εξετάσεων και τον κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης.

Σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης που αφορά τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία, με στόχο τη διενέργεια της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο ΚΕ.ΜΕ.Α..

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. www.kemea.gr , στο τηλ. 210.74.81.421.

Στους επιτυχόντες επαγγελματίες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του άρθρου. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992.

Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» ΦΕΚ 2899 τ. Β΄/29.10.2012, περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

O Κανονισμός Πιστοποίησης της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ο οποίος περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τον κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη θεματική ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -> ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Πέτυχα στις εξετάσεις για πιστοποίηση ως προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας. Πώς μπορώ να παραλάβω τη βεβαίωση επάρκειας;

Σε όσους κρίθηκαν επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992.
Για να παραλάβουν τη Βεβαίωσή τους, οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετική Αίτηση. Το υπόδειγμα της Αίτησης θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/642-apotelesmata_security_2_2015

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Θα ήθελα να αδειοδοτηθώ ως τεχνικός στην ειδικότητα που με ενδιαφέρει.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> Πιστοποίηση Προσόντων -> Σχήματα πιστοποίησης προσόντων -> Εξετάσεις Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων

Σχετικά με θέματα αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι αυτά καθορίζονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3982 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’ /17.06.2011). Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας στους ενδιαφερόμενους θα διενεργούνται από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη αδειοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί μια σειρά από Προεδρικά Διατάγματα τα οποία αφορούν στον καθορισμό των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα θέματα σχετικά με την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων καθορίζονται αναλυτικά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr στη διαδρομή ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -> ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενδιαφέρομαι να πιστοποιηθώ ως φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί Φορείς που χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσεις χειρισμού Η/Υ βάσει θεσμοθετημένων κριτηρίων και προδιαγραφών. Οι πιστοποιημένοι φορείς διενεργούν την αξιολόγηση των προσώπων σε εξεταστικά κέντρα μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος εξέτασης και πιστοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε χρήση Η/Υ με τη χορήγηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέλω να ενημερωθώ σχετικά με τον τίτλο σπουδών που απέκτησα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Για θέματα που αφορούν στην αναγνώριση τίτλων σπουδών των Κολλεγίων (πρώνη Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)), θα απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, στη διαδρομή: Το Υπουργείο -> Οργανόγραμμα -> Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων -> Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης -> Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Επίσης, μπορείτε τηλ. στο 210 344 2317 (Κολλέγια / Μητρώα Διδασκόντων) ή μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Επίσης μπορείτε να ρωτήσετε σχετικά και στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον αρμόδιο Οργανισμό για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση Ισοτιμίας Εκπαιδευτικών Τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Μπορείτε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες, οι οποίες εμπίπτουν στις θεσμικές αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του φορέα, στη θεματική ενότητα: ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, καθώς και τηλεφωνικά στο 210.2709135, 210.2709146.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΕΠ)


Πού μπορώ να κάνω δωρεάν τεστ  Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

• Στη Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests μπορείτε να βρείτε ψηφιακά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, για διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, επαγγελματικών αξιών και επαγγελματικών αποφάσεων.
• Στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Λίστα των ΚΕΣΥΠ είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας παρέχονται από τους εξής δημόσιους φορείς:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/public-services-syep
• Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Λίστα των ΚΕΣΥΠ είναι επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos
• Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης και Πρότυπα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΑΕΔ, τα οποία, μεταξύ άλλων, παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής για θέματα απασχόλησης – επιχειρηματικότητας και επαγγελματικό προσανατολισμό. Όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο Συμβούλων EURES του ΟΑΕΔ. Αναλυτική λίστα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ είναι επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/Pages/SN_10.pg
• Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστήμιων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων κατά τη μετάβασή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες στις ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://careers.edulll.gr/
• Γραφεία Συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και τη συνολική στήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την ατομική, επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ΣΥΕΠ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsae.edu.gr/index.php/sde
• Γραφεία Διασύνδεσης ΟΤΕΚ. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτουργεί 5 Γραφεία Διασύνδεσης, στόχος των οποίων είναι η διασύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μέσω της δημιουργίας ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ αποφοίτων και επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Ενημερωθείτε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.career-otek.gr/

Από πού μπορώ να ενημερωθώ για δράσεις (σεμινάρια, ημερίδες) σχετικές με τη ΣΥ.Ε.Π.;

Επισκεπτόμενοι την σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: http://www.eoppep.gr/index.php/el/news/events

Πού μπορώ να βρω τις εκδόσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη ΣΥ.Ε.Π.;

Πού μπορώ να βρω τις εκδόσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη ΣΥ.Ε.Π.;
• Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ για Συμβούλους
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-science-actions/syep-tools-manuals
• Εργαλεία αυτοβοήθειας
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/self-help-tools
• Πληροφοριακό υλικό
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/information-manual

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά με την έκδοση άδειας εργασίας για το επάγγελμά μου;

 Για άδεια εργασίας εντός Ελλάδας: Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα για θέματα άδειας εργασίας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα ή στις Περιφέρειες, στις οποίες έχουν ανατεθεί σχετικές αρμοδιότητες.

 Για άδεια εργασίας στο εξωτερικό: οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος διέπονται από το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της χώρας που σας ενδιαφέρει να μεταβείτε για να ασκήσετε το επάγγελμα αυτό, για να σας δώσουν σχετικές πληροφορίες.

{sliderΘα ήθελα να προμηθευτώ επιταγή κατάρτισης (Training Vouchers).|closed}

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα για τις επιταγές επαγγελματικής κατάρτισης. Για σχετικές πληροφορίες προτείνουμε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.voucher.gov.gr. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για την επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στη διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πώς μπορώ να ωφεληθώ από την τροφοδοσία RSS που παρέχεται στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ώστε να λαμβάνω άμεσα όλες τις ανακοινώσεις που με ενδιαφέρουν;

Το RSS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος άμεσης ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν έρχονται άμεσα στον υπολογιστή σας, χωρίς εσείς να χρειάζεται να επισκέπτεστε κάθε φορά τους σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέγετε το πορτοκαλί κουμπί σήμανσης του RSS στο κάτω μέρος της αρχικής ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κάτω από τη φράση Ακολουθήστε μας. Σας ανοίγει η σχετική οθόνη και μέσα στο κίτρινο πλαίσιο, κάνετε εγγραφή κάνοντας κλικ στη φράση Εγγραφή σε αυτή την τροφοδοσία.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, η εγγραφή σας προστίθεται αυτόματα στα Αγαπημένα σας στη θέση Τροφοδοσίες. Υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες που μπορείτε να διαβάσετε για να σας καθοδηγήσουν. Μπορείτε να δημιουργήσετε και σχετικό φάκελο για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ώστε να αποθηκεύονται οι τροφοδοσίες ανακοινώσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο, κάθε φορά που διαχειρίζεστε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, μπορείτε να βλέπετε τις νέες ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο σχετικό φάκελο του RSS.