Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

GUIDANCE, EMPLOYMENT SUPPORT & OTHER INFORMATION SERVICES IN GREECE

{slide=EOPPEP CAREER COUNSELLING & GUIDANCE SERVICES AT NATIONAL LEVEL}

In Greece, the responsibility for administering career guidance services in the fields of education and employment lies with the Ministry of Education & Religious Affairs and the Ministry of Labour, Social Security & Welfare, through the activities of the NATIONAL ORGANISATION FOR THE CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS & VOCATIONAL GUIDANCE (EOPPEP) (www.eoppep.gr). In this respect, EOPPEP acts as the national coordination body, implementing systemic guidance interventions, which ensures the quality provision and the professionalization of career guidance, the networking among the different guidance stakeholders and the constant development of information, guidance and counselling tools and material for the guidance practitioners working in education and employment settings in the public and private sector.  In addition, innovating guidance services for the end users of all ages are also developed within the activities of EOPPEP at national level.

The EOPPEP Interactive Guidance Portal for adolescents and youngsters www.eoppep.gr/teens 

The Portal was developed by EOPPEP at the end of 2012 is widely used by secondary and upper secondary students, young people and guidance practitioners. Friendly career tools enhance the access of more users to career and educational guidance, such as: digitized interest, values and decision making tests, e-portfolio development tool available also in English language, “ask the counsellor” section http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos where you can contact a guidance counsellor serving in one of the 79 regional Counselling and Guidance Centers (KESYPs), administered by the Ministry of Education and Religious Affairs, thematic information catalogues and other useful links. The Greek Real Game for adolescents aged 12-15 and 15-18 and also videos for professions and basic skills, will be also found in the portal very soon.

 The EOPPEP Lifelong Career Development Portal http://e-stadiodromia.eoppep.gr/

The newly developed Lifelong Career Development Portal is supported within the activities of EOPPEP as the Euroguidance Centre of Greece, providing innovating services for career development and mobility information targeted to adults of all ages. In the portal you can find digitized career tests, E-Counselling Services (soon to be launched), E- Lifelong Career Portfolio Development Tool which is available also in English language, Career & Mobility information Resources, Career Management Skills Section.

{/slides}

 OTHER EMPLOYMENT SUPPORT AND INFORMATION SERVICES 

{slide=For Tertiary Education Students}

In the field of Tertiary, Education Career Liaison Offices, Internship Offices and Innovation and Entrepreneurship Units operate in Universities and Technological Educational Institutions, with the aim to support students and graduates in the transition phase from education to employment. Services offered include liaison with the labour market, opportunities to meet with potential employers during Career Days, provision of information about postgraduate studies and scholarships in Greece and abroad, individualized and group counselling to enhance the students’ career management skills. 

 

CARREER SERVICES IN UNIVERSITIES – TERTIARY EDUCATION

National and Kapodistrian

University of Athens

http://career-office.uoa.gr/

tel: 0030 210 727 5220  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Piraeus

http://career.unipi.gr/

tel: 0030 210 4142 562  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Athens University of Economics and Business

http://www.career.aueb.gr

tel: 0030 210 8203216 - 218

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Athens School of Fine Arts

http://www.dasta.asfa.gr

tel: 0030 210 3836562/ 210 3897158

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Panteion University

http://diasyndesi.panteion.gr   

tel: 0030  210 9201501

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

National Technical University of Athens

http://career.central.ntua.gr/

tel: 0030 210 7721855

e-mail: career @ central.ntua.gr

Harokopio University of Athens

http://dasta.hua.gr

tel: 0030 210 9549 116- 126

 e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ionian University

http://dasta.ionio.gr 

tel: 0030 26610 87733

 e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agricultural University of Athens

http://www.career.aua.gr 

 tel: 0030 210 5294884

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aristotle University of Thessaloniki

http://dasta.auth.gr 

tel: 0030 2310.99.7340

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Ioannina

http://career.admin.uoi.gr/

tel: 0030 26510-08454

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Democritus University of Thrace

http://career.duth.gr/cms/

tel: 0030 25410 79325

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hellenic Open University

http://career.eap.gr/

tel: 0030 2610 – 367675

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Patras

http://www.cais.upatras.gr  

tel: 0030 2610 996678 , +30 2610 996679

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Western Macedonia

http://dasta.uowm.gr/career/

tel: 0030 24610-56251

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Aegean

https://career.aegean.gr 

tel: 0030 22510-36777 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Peloponnisos

http://career.uop.gr 

 

University of Thessaly

http://www.career.uth.gr 

tel: 0030 24210 06472

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technical University of Crete

http://www.career.tuc.gr/3532.0.html 

tel: 0030 28210 37330, 37331, 37332

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Crete     

                                                                          http://www.dasta.uoc.gr/career

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of Macedonia

http://career.uom.gr

tel: 0030 2310-891221

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CARREER SERVICES IN TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS – TERTIARY EDUCATION

Technological Educational Institute of Athens

http://www.career.teiath.gr

tel: 0030 2105385182

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alexander Technological Educational

Institute of Thessaloniki

http://www.career.teithe.gr 

tel: 0030 2310013480, 2310795505

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education Institute of Piraeus

http://gdias.teipir.gr/

tel: 0030 2105381294, 5 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Technological Education

 Institute of Patras

http://dasta.teipat.gr/

tel: 0030 2610 369014

Technological Education Institute of Crete

https://career.teicrete.gr/en/

tel: 0030 2810-379335

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education Institute of Thessaly

http://www.career.teilar.gr/default.htm 

tel: 0030 2410 684725-6

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education Institute of Lamia

http://career.teilam.gr 

tel: 0030 22310-60196

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education Institute of Epirus

http://dasta.teiep.gr/grafeiodiasyndesis 

tel: 0030 26810 50528

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education

 Institute of Western Macedonia

http://www.teiwm.gr

tel: 0030 24610 68069

Technological Education

Institute of Central Macedonia (Serres)

http://diasyndesi.teicm.gr/

tel: 0030 23210 49228 / 49374

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

& This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eastern Macedonia and Thrace

 Institute of Technology 

http://career.teikav.edu.gr/

tel: 0030 2510 462204

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education

 Institute of Ionian Islands

http://www.career.teiion.gr 

tel: 003026710 27890

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education

Institute of Messolonghi

http://www.dasta.teimes.gr/web/career

tel: 0030 26310 – 58276

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technological Education

Institute of Chalkida

http://www.career.tec11.com/

tel: 0030 22280-99553

 

Technological Educational Institute of Peloponnese (Kalamata)

http://dasta.teikal.gr 

tel: 0030 27210 45346

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

School of Pedagogical and Technological Education  (ASPAITE)

http://www.aspete.gr/grafeiodiasyndesis/mgrafeiodiasindesis.htm

tel: 0030 210 2896763             e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
{slide=For the Unemployed}

The Manpower Employment Organization (OAED - Greek PES) is the public authority supervised by the Ministry of Labour, Social Security & Welfare managing Active Labour Market Policies (ALMPs) for halting unemployment, promoting employment, and vocational training for both unemployed and employed citizens. OAED is also responsible for the unemployment insurance measures (regular unemployment benefit) and other social security benefits and allowances as well as for the provision of initial vocational education combined with work practice/traineeship (Apprenticeship system). The above mentioned policies are enhanced with employment guidance services especially to the unemployed in order to support their labour market inclusion. These services include career guidance, career management - job searching techniques, entrepreneurial counselling. Employment mobility information and support is provided by OAED as part of the EURES services. For more information for OAED services please visit http://www.oaed.gr/index.php?lang=en

{slide=Special services for Adults}

  • Employment support services to adults are offered by the social partners, such as: ΚΕPEA –CENTRE FOR THE INFORMATION OF EMPLOYEES AND UNEMPLOYED - GSEE., EMPLOYMENT SUPPORT SERVICE – ATHNES CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (ACCI)ENTREPREUNERIAL SUPPORT NETWORK FOR SMEs - GSEVEE
  • Second Chance Schools of the Ministry of Education and Religious Affairs offer support services to their students who are citizens over 18 years old, who haven’t completed the obligatory secondary education. The services are provided by a guidance counselor and a psychologist, emphasizing in the development of personal skills, support for career and social enhancement of the students and facilitation to entering the labour market. You can find more information for the Second Chance Schools on the website of the General Secretariat for Lifelong Learning of the Ministry of Education and Religious Affairs http://www.gsae.edu.gr/en/geniki-ekpaidefsi-enilikon/deyteri-efkairia/s-d-e-sxoleia-deyteris-efkairias   
  • Employment support services are also provided in the framework of several ESF funded labour market integration programs managed by the Ministry of Labour and Social Security and Welfare. The support services are addressed to special target groups as young people, unemployed, employers, employees, social vulnerable groups and delivered as part of further training programs. For more information on the ongoing programs please visit  http://step.gov.gr/  and  http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1

{/slides}