Skip to main content

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 2020


Α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επιπέδου 5

Στην περίπτωση που χάσατε το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 το οποίο σας χορηγήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., και προκειμένου να σας χορηγηθεί «Αντίγραφο» αυτού θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Προμηθεύεστε τη σχετική Δήλωση Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου σπουδών σας από την Αστυνομία.
  • Εκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε τη σχετική Αίτηση χορήγησης αντιγράφου του Τίτλου.

Για τη φόρμα της Αίτησης πατήστε εδώ.

  • Αποστέλλετε στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 - Νέα Ιωνία Αττικής) κλειστό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ð  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση χορήγησης αντιγράφου του τίτλου.

ð  Φωτοτυπία της Δήλωσης Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου από την Αστυνομία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφετε αντίστοιχα:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Ι.Ε.Κ.

«Χορήγηση Αντιγράφου Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5»

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
επιπέδου 3

Στην περίπτωση που χάσετε το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, το οποίο σας χορηγήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., και προκειμένου να σας χορηγηθεί «Αντίγραφο» αυτού θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Προμηθεύεστε τη σχετική Δήλωση Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου σπουδών σας από την Αστυνομία.
  • Εκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε τη σχετική Αίτηση χορήγησης αντιγράφου του Τίτλου.

Για τη φόρμα της Αίτησης πατήστε εδώ.

  • Αποστέλλετε στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 - Νέα Ιωνία Αττικής) κλειστό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ð  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση χορήγησης αντιγράφου του τίτλου.

ð  Φωτοτυπία της Δήλωσης Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου από την Αστυνομία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφετε αντίστοιχα:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Ι.Ε.Κ.

«Χορήγηση Αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3»

Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Στην περίπτωση που ουδέποτε σας έχει χορηγηθεί ή έχετε χάσει το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), και προκειμένου να σας χορηγηθεί «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1», θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Προμηθεύεστε τη σχετική Δήλωση Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου σπουδών σας από την Αστυνομία (Προσοχή!!! Προσκομίζεται μόνο για τις περιπτώσεις απώλειας τίτλου και όχι για τις περιπτώσεις μη χορήγησης τίτλου) ή εκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Για τη φόρμα της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

  • Εκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε τη σχετική Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος ή Πιστοποιητικού.

Για τη φόρμα της Αίτησης πατήστε εδώ.

  • Αποστέλλετε στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 - Νέα Ιωνία Αττικής) κλειστό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ð  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος ή Πιστοποιητικού.

ð  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Φωτοτυπία της Δήλωσης Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου από την Αστυνομία (Προσοχή!!! Προσκομίζεται μόνο για τις περιπτώσεις απώλειας τίτλου και όχι για τις περιπτώσεις μη χορήγησης τίτλου).

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφετε αντίστοιχα:

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Ι.Ε.Κ.

«Έκδοση Βεβαίωσης Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης»

ή

«Έκδοση Βεβαίωσης Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1»

Δ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Απώλεια Πρωτότυπου Τίτλου

Στην παρ. 4 του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. 2944/2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄1098/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι:

«4. Το Δίπλωμα και το Πτυχίο εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «αντίγραφο» το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου, ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.».

Στην παράγραφο 1. του άρθρου 34 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προβλέπεται επίσης ότι:

1. Οι δικαιούχοι ή κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Ι του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) σε περίπτωση που ουδέποτε τους χορηγήθηκε ή απώλεσαν το δίπλωμα ή πιστοποιητικό, με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρχεία του Ο.Ε.Ε.Κ., λαμβάνουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την υποβολή αίτησης, η οποία συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση μη χορήγησης ή δήλωση απώλειας στην αστυνομία «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή «Βεβαίωση Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία υπογράφεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η, ως άνω, βεβαίωση επέχει θέση διπλώματος ή πιστοποιητικού και περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων. Ειδικά η «Βεβαίωση Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» περιλαμβάνει το μέσο όρο της βαθμολογίας του Θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων.».Κοινοποίηση σε