Skip to main content

Τεχνική Βοήθεια


Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καταρτίστηκε κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, του έτους 2022, που ανέθεσε ο ΕΟΠΠΕΠ μέσω του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Κατάλογος εκ των υστέρων δημοσιότητα 2021

Για το έτος 2022 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 2889/09.02.2023 έγγραφο.Κοινοποίηση σε