Skip to main content

Διατύπωση Γνώμης


ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.4093/2012 ως ισχύει για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας:

  • ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τα Ιδιωτικά Σχολεία, για κάθε κτήριο

1.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης

2. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια)

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ειδικότερα, για τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια, χρειάζεται:

a. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης

b. Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

c. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

d. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

e. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτίριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. - (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).

Επιπλέον απαιτείται:

  • Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ Β 756/2013), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 6030/2018)

  • Τα ως άνω κατωτέρω κατά περίπτωση παράβολα υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-πληρωμές» του ΕΟΠΠΕΠ. Εκεί μπορούν να αναζητηθούν οι σχετικές οδηγίες.

  • Τα χρηματικό ποσά που καταβάλλουν οι φορείς υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, ανά κτίριο, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 €
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. 300 €
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 €

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση ή και τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), θα καταθέτουν το φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ».

Επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)Κοινοποίηση σε