Skip to main content

Φροντιστήρια


13.04.2022

Υποβολή Γνωστοποιήσεων Φροντιστηρίων Κάτω των 75 Εκπαιδευόμενων

Η γνωστοποίηση (αρχική ή μεταβολή γνωστοποίησης) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων «Φροντιστήρια», «Κέντρα Ξένων Γλωσσών» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr
13.04.2022

Μεταβίβαση Δραστηριότητας

Αν η μεταβολή γνωστοποίησης συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016: ο παλαιός φορέας -με την προϋπόθεση ότι έχουν γνωστοποιηθεί όλες οι μεταβολές του- γνωστοποιεί τη μεταβολή και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της ...
13.04.2022

Παύση Λειτουργίας της Δραστηριότητας

Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλο...
13.04.2022

Μεταβολή Γνωστοποίησης

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείω...
13.04.2022

Αρχική Γνωστοποίηση

ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φροντιστηρίων των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων. Οι φορείς (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων κ...

Φροντιστήρια