Skip to main content

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ


Σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως ισχύει στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ή τροποποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κολλεγίων και ΙΙΕΚ.

1. Για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ και ΙΕΚ απαιτείται έγκριση απο την αρχή του άρθρου 2 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) της με αρ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 (ΦΕΚ Β 609/12.02.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία εκδίδεται μετά από διατύπωση γνώμης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ.Θ3 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ( Α 222). Η έγκριση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν υποφάκελο με κτιριολογικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η αρμόδια για την έγκριση αρχή διαβιβάζει τους φακέλους με τα κτιριολογικά στοιχεία στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εντός δέκα ημερών απο την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

3. Απαιτούμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά για τη διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κολλεγίων και ΙΙΕΚ για κάθε κτίριο και ανά αίτημα είναι τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση που υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσδιορίζουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, τους χώρους άσκησης δραστηριότητάς τους. Προς τούτο επισυνάπτεται, προς διευκόλυνση, σχέδιο εντύπου προσδιορισμού των κτιριολογικών στοιχείων και χώρων άσκησης δραστηριότητας Ιδιωτικού Κολλεγίου και ΙΙΕΚ (στο πλαίσιο αιτήματος διατύπωσης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ), το οποίο απαιτείται να συνυποβάλλεται στο κτιριολογικό φάκελο για διατύπωση γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ, μαζί με τα απαιτούμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά.

β) Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού

γ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται τα σχέδια που υποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ να περιλαμβάνουν χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται στην περ. 8 (εδ. στ) της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια)

δ) Ειδικά για την πυροπροστασία υποβάλλεται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση "εκπαίδευση" της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β'5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

ε) Επιπλέον, για τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ υποβάλλεται στο φάκελο δικαιολογητικών της αίτησης διατύπωσης γνώμης το αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ'αρ. Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 609/12.02.2022), προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της περ. 13 της υποπαρ.Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κολλεγίων. Συγκεκριμένο ορίζεται το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ, ανά εγκατάσταση που θα καταβάλλεται από το φορέα υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής "e-Πληρωμές", στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)Κοινοποίηση σε