Ολοκληρώθηκε η 2η φάση της διοικητικής ανασυγκρότησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεών του, με αντικειμενικά κριτήρια και σαφείς διαδικασίες, όπως προδιαγράφονται στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας του.
Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεσμοθετήθηκε στο τέλος Μαρτίου 2018, με σχετική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημ. Μπαξεβανάκη, πέντε χρόνια μετά τη σχετική πρόβλεψη του ιδρυτικού του νόμου 4115/2013.
Η ανασυγκρότηση του οργανισμού ολοκληρώνεται με την προκήρυξη και επιλογή Προϊσταμένων των Τμημάτων του, ώστε για πρώτη φορά επίσης, να αποκτήσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στελέχωση, η οποία δεν θα είναι αποτέλεσμα αυθαίρετων και μεροληπτικών επιλογών της Διοίκησής του, όπως κατ’ επανάληψη συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά θα βασίζεται σε θεσμοθετημένο «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων». 
Σε επόμενη φάση σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί ο οργανωτικός εξορθολογισμός των διοικητικών λειτουργιών και η πλήρης μηχανοργάνωση των εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ώστε ο Οργανισμός να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας.

Για το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Νέα Ιωνία, 21/6/2018