α) Του Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης –Όχημα D
β) Του Εξεταστικού Κέντρου Ηρακλείου – Όχημα D

Περισσότερα