Λόγω εργασιών στο Δίκτυο του ΕΟΠΠΕΠ, το Σάββατο 5/6/2021, θα υπάρξουν διακοπές στη λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών

 

 • Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.
  • Αναζήτηση αποτελεσμάτων εξετάσεων
  • Ηλεκτρονική έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ
  • Ηλεκτρονικός έλεγχος γνησιότητας Βεβαίωσης Πιστοποίησης
 • Αναγγελία διδασκαλίας
  • Αναζήτηση Διδασκόντων Αναγγελίας Διδασκαλίας
  • Εκτύπωση Βεβαίωσης Αναγγελιών διδασκαλίας 
  • Ενημέρωση εμπρόθεσμων Αιτήσεων Ανανέωσης διδασκαλίας 
  • Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης Αναγγελίας
 • Αναζήτηση πιστοποιημένου Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Αναζήτηση πιστοποιημένων Ψυκτικών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων: 
  • Αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, 
  • Διαχείριση Ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου
  • Αναζήτηση πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
  • Έκδοση βεβαιώσεων εκπαιδευτικής επάρκειας
 • Αναζήτηση αδειοδοτημένων Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 • Εθνικό Μητρώο Προσόντων: Αναζήτηση τίτλων προσόντων
 • Παιχνίδι δεξιοτήτων ζωής
 
Ευχαριστούμε για τη κατανόηση σας
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 
Ιωάννα Λυτρίβη