Σήμερα, Παρασκευή 15-10-2021 οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης διεξάγονται κανονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι ενήμεροι οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων σχετικά με την απαιτούμενη διευκόλυνση των υποψηφίων, κατά περίπτωση σε περιοχές που τυχόν επηρεάστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

 Καλή επιτυχία σε όλους!


Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 Ιωάννα Λυτρίβη