Σε πάνελ με θέμα «Κατάρτιση και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και στελεχών» συμμετείχε η Διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ κα Ρεμπούτσικα Γεωργία, στο πλαίσιο του Coating Forum 2023, την κορυφαία εκδήλωση του κατασκευαστικού κλάδου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στις 3 Νοεμβρίου.

Η κα Ρεμπούτσικα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε καταξιωμένους επαγγελματίες της βιομηχανίας χρωμάτων και δομικών υλικών, το ρόλο του ΕΟΠΠΕΠ και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο χώρο. Υπογράμμισε ιδιαιτέρως το ρόλο των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων που πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ και από τους κοινωνικούς εταίρους , ως σημαντικά εργαλεία στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αναφέρθηκε δε, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, συναφείς με το συγκεκριμένο κλάδο και στη σημασία της πιστοποίησης εμπειροτεχνιτών με αναγνώριση της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Τέλος η διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ επεσήμανε : «Πολιτικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ΕΕΚ είναι να συνεχίσουμε δυναμικά το έργο μας με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΠΕΠ και με ένα νέο όραμα να γίνουμε καλύτεροι για δύο λόγους :

Αφενός να κάνουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ελκυστική για τους νέους μας, ώστε να είναι μια επιλογή συνειδητής προτίμησης και ισότιμη εκπαιδευτική διαδρομή και εναλλακτική επιλογή απασχόλησης, για όλους. Αφετέρου να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μας, σε εσάς, στην αγορά εργασίας τη δυνατότητα να έχουν άξιους επαγγελματίες με επάρκεια με προσόντα και βελτιωμένες δεξιότητες στα αντικείμενα που η ίδια η αγορά χρειάζεται».

coating forum 1

coating forum 2