Skip to main content

Κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε.


 

Σχετικά με ερωτήματα που αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από φορείς και αφορούν στην κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. βάσει του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 27514/2014 (ΦΕΚ 1926/Β/17.07.2014) Υ.Α. «Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία», έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εξέταση ατομικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους, εφόσον έχουν χορηγηθεί από καταργημένους πλέον φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της παραπάνω αρμοδιότητας, σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/equivalences.

Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες κατά την κατάταξη των υπαλλήλων τους βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015 και αναγνωρίζοντας τον φόρτο εργασίας ή και τον χρόνο που αυτό συνεπάγεται, παρέχεται η παρακάτω γενική πληροφόρηση σχετικά με την ισοτιμία τίτλων σπουδών, οι οποίοι χορηγήθηκαν κατά το παρελθόν από παλαιούς τύπους σχολείων που έχουν καταργηθεί, με μεταγενέστερους τίτλους σπουδών:

 

Απολυτήριοι τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α/α

Ονομασία τίτλου

Πρόσθετες πληροφορίες

1.

Πτυχίο μονοετούς Κατωτέρας Σχολής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ν.Δ 683/48.

Ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιμος με το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου, λόγω διαφορετικού περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών, παρέχει όμως τη δυνατότητα διορισμού ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1586/86, άρθρο 2, παράγραφος 1 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/86), και τις διατάξεις του ν. 1735/87, άρθρο 9, παράγραφος 1(Φ.Ε.Κ. 195/Α/87) και το Π.Δ. 50/2001, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 39/Α/01).

2.

Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ν.Δ. 580/70 άρθρο 1 παρ. 7.

Ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιμος με το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου, λόγω διαφορετικού περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών, παρέχει όμως τη δυνατότητα διορισμού ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1586/86, άρθρο 2, παράγραφος 1 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/86), και τις διατάξεις του ν. 1735/87, άρθρο 9, παράγραφος 1(Φ.Ε.Κ. 195/Α/87) και το Π.Δ. 50/2001, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 39/Α/01).

3.

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής του Νοσοκομείου …

Ισοτιμία με:

Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85, άρθρο 9.

Το πτυχίο των Τ.Ε.Σ. είναι ισότιμο με το πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν.2640/98 του άρθρου 2 (Υ.Α.Ε/10537/8.5.2000 (Φ.Ε.Κ. 663/Β΄/2000).

4.

Πτυχίο Σχολής Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Ισοτιμία με:

Πτυχίο Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85, άρθρου 9 (ν.2640/1998, άρθρο 9, παρ.7).

Το πτυχίο των Τ.Ε.Σ. είναι ισότιμο με το πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν.2640/98 του άρθρου 2 (Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000 (Φ.Ε.Κ. 663/Β΄/2000).

5.

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) του άρθρου 9 του ν. 1566/85.

Ισοτιμία με:

Πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν.2640/98 του άρθρου 2

(Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000, Φ.Ε.Κ. 663/Β΄/2000).

6.

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98.

-

7.

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ισοτιμία με:

Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας του ν. 3475/2006.

8.

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ν.Δ. 580/70. (εργοδηγών)

Ισοτιμία με:

Πτυχίο Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν.1566/85. (Υ.Α. Γ2/779/88, Φ.Ε.Κ. 135/Β/88).

Το Πτυχίο του Τ.Ε.Λ. του άρθρου 6 του ν.1566/85, είναι ισότιμο με το πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Σπουδών του ν.2640/98 του άρθρου 2. (Υ.Α. Ε/10537/8-5-2000, Φ.Ε.Κ. 663/Β/2000).

Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Λ. έχουν δικαίωμα εισαγωγής και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια /Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

9.

Πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85, άρθρου 6.

Ισοτιμία με:

Πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98 του άρθρου 2. (Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000, ΦΕΚ 663/Β΄/2000).

Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Λ. έχουν δικαίωμα εισαγωγής και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

10.

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98 του άρθρου 2.

Ισοτιμία με:

Απολυτήριο και πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) (Υ.Α. 86252/Γ2/17.07.2009, ΦΕΚ 1525/Β/2009).Κοινοποίηση σε