Skip to main content

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Βήματα και Διαδικασία


1. Τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

Κατά την αίτηση θα πρέπει να δηλώσετε τα ακόλουθα (A,B,Γ) για τα οποία θα προσκομίσετε και τεκμηριωμένα αποδεικτικά: 

Α. ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (υποχρεωτικά) 

Μπορείτε εφόσον πληρείται τις εκάστοτε προϋποθέσεις για καθένα από τα 2 (δύο) μητρώα, να δηλώσετε επιθυμία ένταξης είτε για το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή για το Μητρώο  Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είτε και για τα δύο.

Για το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων τις προϋποθέσεις ένταξης θα τις βρείτε στις ενότητες Ποιοι υποψήφιοι πιστοποιούνται απευθείας; και Ποιες κατηγορίες υποψηφίων παραπέμπονται σε εξετάσεις πιστοποίησης;

Για το Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων τα κριτήρια ένταξης  είναι τα παρακάτω:

1) ΕΙΤΕ τίτλος σπουδών (πτυχίο τριτοβάθμιας στην εκπαίδευση Ενηλίκων με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών) ΚΑΙ πενταετής (5) επαγγελματική/διδακτική πείρας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών (στη δια βίου μάθηση, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.5.α. της Υ.Α.), η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2) ΕΙΤΕ μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  (Master ή Διδακτορικό με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών) ΚΑΙ τριετής (3) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών (στη δια βίου μάθηση, όπως περιγράφεται στο σημείο 3.5.β. της Υ.Α.), η οποία αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών

3) ΕΙΤΕ κτήση πτυχίου  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΙ επιμόρφωση στην «εκπαίδευση εκπαιδευτών» από φορέα που ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών ΚΑΙ αποδεδειγμένη δεκαετής (10) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων

& (αφορά και στις 3 ανωτέρω υποπεριπτώσεις Α, Β, Γ) αποδεδειγμένη διδακτική πείρα στην «εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.5, σημείο γ, 2ο εδάφιο της Υ.Α., ήτοι διδακτική πείρα 250 ωρών  στην «εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην «εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη.

Β. ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (υποχρεωτικά)

Για αναζήτηση του καταλληλότερου κωδικού ΣΤΕΠ, μπορείτε να ανατρέξετε σε ιστοσελίδα https://www.statistics.gr/el/occupation, επιλέγοντας τον τελευταίο ισχύοντα εθνικό κατάλογο επαγγελμάτων (τώρα ΣΤΕΠ 92).

Κατά την επιλογή του / των κωδικών ΣΤΕΠ, λαμβάνετε υπόψη σας τα κάτωθι:

  • Επιλέγετε 4-ψηφιο κωδικό
  • Οι κωδικοί εγκρίνονται εφόσον έχετε αντίστοιχο τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τριετή επαγγελματική / διδακτική εμπειρία. (η εμπειρία αφορά σε επαγγέλματα για τα οποία δεν χορηγείται τίτλος τριτοβάθμιας ή για διευθυντικές θέσεις)
  • Για τα επαγγέλματα για τα οποία είναι προαπαιτούμενος ο τίτλος σπουδών, μόνο με την κατοχή αυτού και όχι με την εμπειρία στο επάγγελμα λαμβάνετε κωδικούς 

Αναλυτικό κατάλογο κωδικών μπορείτε να βρείτε σε ιστοσελίδα http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_2005_00003.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς επαγγέλματος μπορείτε να δείτε στις ενότητες  Τι είναι οι κωδικοί επαγγέλματος κατά Σ.Τ.ΕΠ.-92; και Πώς αποδίδονται οι κωδικοί κατά ΣΤΕΠ-92;                                               

Γ. ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΟ (εφόσον έχετε)

Αν έχετε επαγγελματική εμπειρία σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) μπορείτε να δηλώσετε τις συγκεκριμένες ομάδες, ακόμα και όταν αυτή η εμπειρία είναι μικρότερη των 3 ετών.Κοινοποίηση σε