Πληροφορίες: Φιολιτάκη Μαρία:   210 27.09.125   Δρανίδου Σοφία :   210 27.09.127  
 
Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 27.09.176

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το κεφάλαιο Θ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2013 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12.11.2012) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25.1.2013) ανέλαβε από 1η Μαΐου 2013:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2012
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο απο εδώ 

Επιλογή των Εξεταστών Μηχανοδηγών, που θα επιτηρούν στις εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών, δυνάμει της με αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β΄)».

Για να κατεβάσετε την 1η απόφαση Δ.Σ πατήτε εδώ.

Για να κατεβάσετε την 2η απόφαση Δ.Σ πατήτε εδώ.

ΠΑΙΞΕ - ΜΑΘΕ - ΚΕΡΔΙΣΕ

Μέχρι τις 31 Μαρτίου μπορείτε να μπείτε στο παιχνίδι «Play the game» του έργου INSTALL (Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση) στην Ελλάδα και να κερδίσετε voucher κατάρτισης για δωρεάν πρόγραμμα e-learning σε βασικές δεξιότητες Η/Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.