Skip to main content

Συχνές Ερωτήσεις


ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα ήθελα να μάθω αν έχω αδειοδοτηθεί.

Επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα μας, την Θεματική ενότητα: Ιδιωτικοί φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης → Αναζήτηση φορέων ή την ενότητα Ψάχνω για → Φορείς Διά Βίου Μάθησης
1. Πατάτε την πρώτη επιλογή από το μενού που σας ανοίγει: Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2

2. Επιλέγετε τον τύπο φορέα για τον οποίο ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε, π.χ. Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών κλπ.

3. Πληκτρολογείτε την επωνυμία του φορέα που σας ενδιαφέρει και πατήστε Αναζήτηση.

Επισημαίνεται ότι:

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και εξής η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για την λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 ανήκει πλέον στον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης κι όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση αδείας ΚΔΒΜ 1 και 2 θα πρέπει να καταθέτουν τον φάκελό τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και όχι στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  I.E.K.

Πότε θα γίνουν οι επόμενες εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ -> Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη για τις εξετάσεις Πιστοποίησης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr, στη θεματική ενότητα για τις Ανακοινώσεις καθώς επίσης και στη θεματική ενότητα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ, με οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της απαιτούμενης αίτησης. 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώνεστε τακτικά μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια;

Πατήστε εδώ για να δείτε τα βήματα και τη διαδικασία.

 ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πώς μπορώ να ισοτιμήσω τον τίτλο μου με τίτλο του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος;

Η Επιτροπή Ισοτιμιών που λειτουργεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πλην αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ή ανάλογες σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το Έντυπο της Αίτησης και προσκομίζουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.

Σε περιπτώσεις μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε επαγγελματική σχολή ξένης χώρας, η απόφαση της Επιτροπής Ισοτιμιών αφορά την κατάταξη του/της ενδιαφερομένου/ης σε τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Η αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία). Ο φάκελος εξετάζεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την ισοτιμία ή μη του τίτλου σπουδών. Η απάντηση κοινοποιείται ταχυδρομικά στον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτησή του.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Κατεβάστε από εδώ τα δικαιολογητικά και την Αίτηση για τις Ισοτιμίες.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πώς μπορώ να πιστοποιηθώ ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> Πιστοποίηση Προσόντων -> Σχήματα πιστοποίησης προσόντων -> Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 το οποίο αντιστοιχεί στη Βεβαίωση Επάρκειας χορηγούμενη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας», θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Η φοίτηση διαρκεί ένα (1) εξάμηνο και ο προαπαιτούμενος τίτλος σπουδών εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι το απολυτήριο Γυμνασίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής του στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε Ι.Ε.Κ., ο απόφοιτος λαμβάνει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Στη συνέχεια, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος – απόφοιτος Ι.Ε.Κ. να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, συμμετέχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται για όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.. Αφού ο απόφοιτος Ι.Ε.Κ. συμμετάσχει στη θεσμοθετημένη διαδικασία πιστοποίησης και επιτύχει στο Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αιτείται και λαμβάνει τη Βεβαίωση Πιστοποίησης και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, προαπαιτούμενο για την έκδοση της εν λόγω άδειας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κατά τόπους δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τις ειδικότητες και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, www.gsae.edu.gr ή στα τηλέφωνα 213.13.11.586 και 213.13.11.645.

Για τη διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και να αναζητήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες στη θεματική ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr. Επίσης, θα βρείτε τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ειδικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας, ανάλυση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τη διαδικασία εξετάσεων και τον κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης.

Σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης που αφορά τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία, με στόχο τη διενέργεια της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο ΚΕ.ΜΕ.Α..

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. www.kemea.gr , στο τηλ. 210.74.81.421.

Στους επιτυχόντες επαγγελματίες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του άρθρου. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992.

Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» ΦΕΚ 2899 τ. Β΄/29.10.2012, περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

O Κανονισμός Πιστοποίησης της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», ο οποίος περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τον κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη θεματική ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -> ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Θα ήθελα να αδειοδοτηθώ ως τεχνικός στην ειδικότητα που με ενδιαφέρει.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr .Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> Σχήματα πιστοποίησης προσόντων -> Εξετάσεις Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων

Σχετικά με θέματα αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι αυτά καθορίζονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3982 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’ /17.06.2011). 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί μια σειρά από Προεδρικά Διατάγματα τα οποία αφορούν στον καθορισμό των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενδιαφέρομαι να πιστοποιηθώ ως φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -> ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί Φορείς που χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσεις χειρισμού Η/Υ βάσει θεσμοθετημένων κριτηρίων και προδιαγραφών. Οι πιστοποιημένοι φορείς διενεργούν την αξιολόγηση των προσώπων σε εξεταστικά κέντρα μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος εξέτασης και πιστοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε χρήση Η/Υ με τη χορήγηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΕΠ)

Πού μπορώ να κάνω δωρεάν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού;


 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr Θεματική ενότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

• Στη Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests μπορείτε να βρείτε ψηφιακά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, για διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, επαγγελματικών αξιών και επαγγελματικών αποφάσεων.
• Στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Λίστα των ΚΕΣΥΠ είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulosΚοινοποίηση σε