Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει πρόσκληση για την «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και παραμετροποίησης του προγράμματος λογιστικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Pylon Commercial»»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση