Για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών σε πιστοποιημένες από των Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτικές δομές με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών, βιντεοσκόπησης, διαδικτύου και διάθεσης προσωπικού, για την διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης της 1ης περιόδου 2021.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Προσφοράς 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την συμπληρωματική πρόσκληση