Skip to main content

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός ΔιαγωνισμόςO Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) » που εντάσσεται ως Υποέργο ένα (1), στην Πράξη «Ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174679) στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι την 03/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:00.
Αποσφράγιση των προσφορών : την 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Για τη περίληψη πατήστε εδώ

Για το τεύχος πατήστε εδώ

Δείτε εδώ τη Στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

Δείτε εδώ  και εδώ τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για χρηματοδοτούμενα έργα από το ΤΑΑΚοινοποίηση σε