Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) ασπρόμαυρων εκτυπωτών και ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή  για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.