Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Ν. Ιωνία Αττικής.