Αγαπητοί Υποψήφιοι,

Ανακοινώνουμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 1ης περιόδου 2021.


Σχετικά με τη βλάβη που προέκυψε αιφνίδια στο τηλεφωνικό δίκτυο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σε στενή συνεργασία με τον ΟΤΕ, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία και παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας.

Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, βρίσκεται στη διάθεσή σας από σήμερα «Τράπεζα Θεμάτων», η οποία βασίζεται στο περιεχόμενο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και τις παρεχόμενες από αυτό θεματικές ενότητες για τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4, της με αριθμ.228536/10.01.2018 (ΦΕΚ 12/Β/10.01.2018)ΚΥΑ.

Με την ολοκλήρωση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2020-2021, φτάνει στο τέλος ο μεγαλύτερος κύκλος αξιολόγησης και πιστοποίησης υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων που υλοποίησε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου ειδικών συνθηκών, λόγω της πανδημίας.

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για τους Αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. της 1ης περιόδου 2021 μπορούν από σήμερα να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Πιστοποίησής τους, πατώντας εδώ.

Σήμερα, Παρασκευή 15-10-2021 οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης διεξάγονται κανονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.