Τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Γκρόνινγκεν (Ολλανδία) η 1η ετήσια συνάντηση της ολομέλειας των δικτύων Europass.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνάντησης.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στη συνδιάσκεψη με θέμα «Ποιότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Μαθησιακή Δραστηριότητα Ομοτίμων σχετικά με την επαγγελματοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στην Τιμισοάρα Ρουμανίας, στις 10-11 Απριλίου 2013. 

Για την Έκθεση, πατήστε εδώ.

Για την Παρουσίαση, πατήστε εδώ.

Με την ολοκλήρωση του Έργου  «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: INSTAL- INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LLL IN GREECE» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σας καλεί στο Εθνικό Συνέδριο που διοργανώνει την Πέμπτη και Παρασκευή, 4 και 5 Απριλίου 2013, στην Αθήνα, με θέμα: «Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης»

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το δελτίο συμμετοχής πατήστε εδώ.